Vil skjerme audnedalsbedrifter

– Vårt mål er arbeidsgiveravgiften blir uendret også ut over 2023.