Fornyer vannforsyningen til Korshamn

Det blir ikke nødvendig å stenge vannet mer i arbeidsperioden.