KOMMUNEØKONOMI: Det antyder han i et intervju med regionavisen Lister24 etter torsdagens strategikonferanse for kommunale ledere og lokalpolitikere i Lyngdal kommune.

Overfor Lyngdals Avis slår han fast at han fortsatt er motstander av eiendomsskatt.

– Men om vi ikke får et balansert budsjett i havn, må vi regne med at administrasjonen forslår eiendomsskatt på nytt, sier han.

I oppsummeringen etter møtet snakket imidlertid verken han eller andre lokalpolitikere om eiendomsskatt.

Ba om samarbeid

Derimot kom det klare oppfordringer om å samarbeide på tvers av partigrensene om neste års kommunebudsjett.

På torsdagens møte kunne økonomisjef Elin Rugland Falkum fortelle om en kommuneøkonomi som er bedret – men samtidig om store utfordringer.

I sin oppsummering etterpå slo Kristensen fat at kommunepolitikerne fortsatt må være edruelige.

– Vi har fryktelig mye å bruke penger på.

Tidlig innsats

Både Kristelig Folkepartis Jon-Are Åmland, Arbeiderpartiets Eivind Arnt Husøy og Venstres Steinar Bjørnstøl understreket behovet for å satse mer på tidlig innsats for å hindre at barn og unge utvikler problemer og for å avhjelpe psykiske problemer. Også Fremskrittspartiets Jan Egil Telhaug snakket om barn og unge.

Telhaug tok også til orde for å få til et samarbeid om budsjettet.

– Det gjelder å jobbe godt på tvers av partiene. Vi vil alle det beste for kommunen vår, sa han.

Verken Åmland eller Høyres Bodil Stensrud kom med noen klar budsjettinvitt til mindretallspartiene i kommunestyret.

Klare prioriteringer

Stensrud framholdt blant annet behovet for å gjøre klare prioriteringer, ikke minst innen oppvekst.

– Jeg synes dessuten vi skal ha fokus på at det er godt å jobbe i Lyngdal kommune, sa hun.

Hun var også opptatt av at arbeidet med og diskusjoner rundt den såkalte Audnedalspakka nå må sluttføres.

Senterpartiets Tønnes Seland oppfordret Høyre og Kristelig Folkeparti til å komme tidlig i gang med budsjettarbeidet.

– Da kan vi komme i havn med det vi er enige om, sa han.

Han var også opptatt av Audnedalspakka, og advarte mot å straffe audendølene for å ha vært tålmodige.

Har troa

Husøy slo fast at Arbeiderpartiet vil satse på barn og unge og helse.

Han ville samtidig åpne for å bruke økte inntekter.

– Kommuneadministrasjonen vil sette slike inntekter på fond. Vi politikere bør kanskje vurdere å sikre oss at pengene går til å reversere kutt, sa han.

Steinar Bjørnstøl trakk fram behovet for å tenke helhetlig.

– Og når Jon-Are også sier det, får jeg troa på at vi skal få det til, sa han.