Venter på svar fra drosjenæringen

Fylkeskommunen er opptatt av at drosjenæringen fortsatt er på plass når samfunnet er i gang igjen etter koronakrisen.