Venter på tippemidler – kommunen klarer å forskuttere uten å hente penger fra kommunebudsjettet

En rekke av de mindre prosjektene i Audnedals investeringspakke truer med å stoppe opp fordi årets tippemiddelpott er oppbrukt. Nå går kommunen inn og rydder plass til forskuttering.