Vil sette nytt bilskip i fart denne eller neste uke

«Viking Amber» skal bryte opplaget i Lyngdal. Det skjer denne eller neste uke.