Vis hensyn i butikken: Vask hendene

Mange dagligvareforretninger setter nå fram spritbaserte håndrensemidler. Andre tilbyr håndvask med vann og såpe.