Wallenius Wilhelmsen: Opplaget vil gi arbeid i Lyngdal

Vakthold og vedlikehold på opplagsskipene vil gi ringvirkninger i Lyngdal.