Yasmin får saken opp i Strasbourg – UNE vil ikke utsette utvisningen

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har bestemt seg for full behandling av Yasmin-saken. Men utlendingmyndighetene vil ikke la firebarnsmoren fra Årnes få bli i landet til saken er avgjort i Strasbourg.