Yasmin-saken: Anmeldelsen fra Nav ferdig etterforsket

Saken er oversendt fra Farsund og Lyngdal lensmannskontor til politijurist Svein Håland, som skal se på tiltalespørsmålet. Det er ikke utferdiget noen siktelse i saken