Yasmin-saken: Her er Regjeringsadvokatens argumenter

Beslutningen om å utvise Yasmin Kristensen for to år krenker ikke hennes rett til familieliv, og bryter derfor ikke Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 8.