Yasmins forsvarer: Vurderer å begjære saken utsatt

En utsettelsesbegjæring er en av flere muligheter advokat Nadin Askeland Humlen vil vurdere i forkant av Nav-saken.