Ytterligere nedgang i antalle nye dagpengesøknader

Nok en gang kan Agder registrere en liten nedgang i antallet nye søknader om dagpenger. Siste døgn kom det inn 532 fra egder som er permitterte. Forrige døgn var antallet 580.